Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png e43681eafdbbb222d9bf372bac5dac1f
bip.png 5a6d0b7d9861f90b8be31eb4c145185a
Niedziela,  5 grudnia 2021
Kryspiny, Norberta, Sabiny
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Gminny konkurs plastyczny "SYBIR - pamiętamy!"
2020-03-09 Marta Owczarzak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Gminny Konkurs Plastyczny „SYBIR w oczach dzieci i młodzieży”

 dla uczniów klas IV-VIII

Gminny Konkurs plastyczny SYBIR – pamiętamy!  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych gminy Nekla.

Cele konkursu:

-        wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży,

-        utrwalenie pamięci o Sybirakach,

-        rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży

Tematyka konkursu:

„SYBIR – pamiętamy!” 

Praca plastyczna powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu.

Uczestnicy konkursu:

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych gminy Nekla z klas IV - VIII.

Format pracy:

Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze technicznym jednostronnie. Format wykonania pracy jest dowolny (np. A4, A3, A5, B5).

Technika wykonania:

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką – rysunek kredkami, pastelami suchymi, collage, wyklejanki, praca węglem, ołówkiem - z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, papier itp.

 

Terminy:

Zakończenie przyjmowania prac - 17 kwietnia 2020r. w świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Nekli

Ogłoszenie wyników  i wystawa prac konkursowych w Nekielskim Ośrodku Kultury - maj 2020 r.

Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatora. Jury oceni prace według następujących kryteriów:

-         zgodność z tematem,

-         kreatywność i wyobraźnia,

-         estetyka,

-         samodzielność wykonania.

Wyniki konkursu zostaną przekazane do każdej ze szkół biorących udział w konkursie, oraz podane na stronie internetowej gminy Nekla.

Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

 

                                                             Organizatorzy konkursu:

Związek Sybiraków koło Kostrzyn

NOK

Zespół Szkół w Nekli

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię