Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png 0c6810d9ba322d615e1828aabd0c39b4
bip.png 03074ad850aba7fbde296e04ca6a8d9c
Sobota,  25 czerwca 2022
Łucji, Witolda, Wilhelma
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Gminny konkurs plastyczny "SYBIR - pamiętamy!"
2020-03-09 Marta Owczarzak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Gminny Konkurs Plastyczny „SYBIR w oczach dzieci i młodzieży”

 dla uczniów klas IV-VIII

Gminny Konkurs plastyczny SYBIR – pamiętamy!  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych gminy Nekla.

Cele konkursu:

-        wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży,

-        utrwalenie pamięci o Sybirakach,

-        rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży

Tematyka konkursu:

„SYBIR – pamiętamy!” 

Praca plastyczna powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu.

Uczestnicy konkursu:

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych gminy Nekla z klas IV - VIII.

Format pracy:

Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze technicznym jednostronnie. Format wykonania pracy jest dowolny (np. A4, A3, A5, B5).

Technika wykonania:

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką – rysunek kredkami, pastelami suchymi, collage, wyklejanki, praca węglem, ołówkiem - z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, papier itp.

 

Terminy:

Zakończenie przyjmowania prac - 17 kwietnia 2020r. w świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Nekli

Ogłoszenie wyników  i wystawa prac konkursowych w Nekielskim Ośrodku Kultury - maj 2020 r.

Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatora. Jury oceni prace według następujących kryteriów:

-         zgodność z tematem,

-         kreatywność i wyobraźnia,

-         estetyka,

-         samodzielność wykonania.

Wyniki konkursu zostaną przekazane do każdej ze szkół biorących udział w konkursie, oraz podane na stronie internetowej gminy Nekla.

Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

 

                                                             Organizatorzy konkursu:

Związek Sybiraków koło Kostrzyn

NOK

Zespół Szkół w Nekli

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię